Pro nátěry střešních krytin používáme pouze vodou ředitelné barvy. Jejich trvalá elasticita zajistí přenos teplotní roztažnosti materiálů, což syntetické nátěrové hmoty nedokáží a praskají.

 

Základní rozdělení nátěrových hmot:

Akrylové barvy:

 • Vyrábějí se polymerací esterů kyseliny akrylové a methakrylové.

Olejové barvy:

 • Míšení pigmentu s olejem ředěno terpentýnem.
 • Složení: lněný olej, stabilizátor, pigment.(podle jednotlivých tónů).

Nitrocelulózové barvy:

 • Obsahují nitrocelulózové pryskyřice.
 • Při jejich výrobě jsou používány nitrocelulózové pryskyřice, jejichž základem je takzvaná průmyslová nitrocelulóza.

Polyuretanové barvy:

 • mají v sobě takzvanou polyuretanovou složku, to znamená, že obsahují plasty čili polymery.

Silikonové barvy:

 • Směs anorganických plniv, pigmentů kopolymérním pojivem, s funkčními přísadami na bázi speciálních silikonů.
 • Bezrozpouštědlová vodní barva na bázi silikonové pryskyřice, umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad. – pH 8-9.
 • Pojivem je silikon, tedy anorganicko–organický plast, který může být v různém skupenství.

Asfaltové barvy:

 • Jde o ropný produkt který slouží k penetraci betonu, cihel nebo kovů.

Polyesterové barvy:

 • Základem jsou nenasycené polyesterové pryskyřice.

Práškové barvy:

 • Směsí syntetických pryskyřic, plniv, pigmentů a dalších přísad.

Chlorkaučukové barvy:

 • Vzniká chlorací kaučuku (sycením kaučuku chlorem, tj. zaváděním atomu chloru do molekuly kaučuku).

Lihové barvy:

 • Hlavní složkou rozpouštědla v těchto barvách je ethanol.
 • Rychle vysychají.

Syntetické barvy:

 • Přívlastek syntetické lze chápat jako uměle vzniklé, ale také jako vzniklé syntézou – tedy podle postupu, kterým byla barva vyrobena.

Vodou ředitelné barvy:

Další druhy: akrylové, alkydové (modifikované polymery kyselin a alkoholů), disperzní, emailové, epoxidové, fermežové, latexové, lazurovací, penetrační, transparentní a základní

 

Dělení podle pořadí nanášení

 1. napouštěcí – např. fermež lněná před lakováním
 2. základní – např. základová barva venkovní, vnitřní
 3. vyrovnávací – např. tmel
 4. podkladové – některé nátěrové hmoty jako speciální podklad
 5. vrchní – tvoří poslední vrstvu, např. emaily (větší obsah laku)

Nátěrové hmoty podle obchodního označení

Z obchodního hlediska značíme nátěrovou hmoty velkým začátečním písmenem hlavní suroviny výrobku:

 • A – asfaltové
 • C – celulózové
 • K – silikonové
 • L – lihové
 • O – olejové
 • S – syntetické
 • U – polyuretanové
 • V – vodové a disperzní (latexové)
 • P – pomocné přípravky

Za písmenem se uvádí čtyřmístné číslo, první číslice znamená druh nátěrové hmoty:

 • 1000 – fermeže
 • 2000 – nátěrové hmoty pigmentované
 • 3000 – pasty
 • 5000 – tmely
 • 6000 – ředidla
 • 8000 – pomocné přípravky
 • Za tímto číslem je uveden název nátěrové hmoty.

Označení barevných odstínů

Podle ČSN se barevné odstíny označují čtyřmístným číslem, kdy první číslice udává barevný tón:

 • 0000 – 0999 – bezbarvé
 • 1000 – 1999 – bílé , šedé až černé
 • 2000 – 2999 – hnědé
 • 3000 – 3999 – fialové
 • 4000 – 4999 – modré
 • 5000 – 5999 – zelené
 • 6000 – 6999 – žluté
 • 7000 – 7999 – oranžové
 • 8000 – 8999 – červené
 • 9000 – 9999 – kovové

Nejnižší čísla znamenají v každé skupině světlejší odstíny, čím je číslo vyšší, tím je odstín tmavší.